Profil

Hver dag, når jeg går ud på mit værksted
bliver jeg glad og inspireret.
Hønsene er for længst oppe og myldrer rundt
for at finde det bedste korn.
Med solen, der glinser i det dugvåde græs
eller blæsten der fejrer i træernes krone,
kan man vel næppe forestille sig nogen mere
inspirerende måde at begynde dagen på værkstedet.

Her har jeg gennem mange år arbejdet med leret.
Det er de store keramiske forme, der for mig er
den største udfordring.
Med min egen fremgangsmåde (haletudsen)
vokser lerformen langsomt op.
Jeg fokuserer på form og forløb og materialets
stoflighed og struktur, og det er meget vigtigt for mig,
at man kan se håndens og værktøjets bearbejdning i overfladen.
Mit keramiske værk bestræber jeg på at få til at stå frem,
hvile i sig selv og være sig selv. Så kan det også give andre sansning – en inspirerende oplevelse.
Jeg arbejder med groft stentøjsler og sinterbegitninger.
Fortrinsvis sjældent anvender jeg glasur da
alle værkerne er råbrændt til 1280 gr.

Klik på knappen for at se CV’et search

betty_engholm